Finet

Poslanstvo

Naše poslanstvo je uresničevanje postavljenih ciljev in izpolnitev pričakovanj naših strank.

Sledimo cilju dolgoročnega napredovanja in uspešnega poslovanja.

Prizadevamo si, da zadovoljimo pričakovanja lastnikov, poslovnih partnerjev in zaposlenih.

Poleg zadovoljnih strank je naše poslanstvo tudi zaposlovanje visoko usposobljenih in motiviranih ekonomskih strokovnjakov, kateri prispevajo k uspešnosti in razvoju podjetja.

Vrednote

Trudimo se dosegati visoko kakovost. Poudarek imamo na dobrih poslovnih odnosih, katere gradimo na prijaznosti in ponudbi, katera je prilagojena strankam. Cenimo svoje marljive delavce, kateri so za svoje odgovorno delo primerno motivirani.

Finet je podjetje s tradicijo in ugledom. Trudimo se, da to ohranimo, hkrati pa je vizija in plan dvigovanje kakovosti naših storitev.

Smo zelo fleksibilni in se trudimo zadovoljit vsem zahtevam svojih strank. Uporabljamo vse vrste komunikacij in je pretok informacij hiter in pravočasen.

Vizija

Glavni cilj za bodočnost je doseganje odličnosti in visoke kakovosti.

Ker ni cilj velikost, bo omejen obseg novih poslovnih partnerjev. Bistveno vlogo bo imel osebnostni in strokovni razvoj sodelavcev.

Pri tem so naše vrednote visoka strokovnost, neprestano prilagajanje potrebam trga ter zadovoljne stranke.

Kot malo podjetje lahko preživimo in uspemo le, če bomo iznajdljivi, ustvarjalni, inovativni, pogumni in prodorni. Ta drugačnost nam ponuja pozicijsko prednost.

Kadri postanejo glavna konkurenčna prednost, merilo uspeha pa identiteta podjetja.

Aktualno

Spremembe stečajne zakonodaje (ZFPPIPP-E)

12.6.2013

Novo sprejete spremembe stečajne zakonodaje, ki veljajo od 15.06.2013, odpravljajo nekatere pomanjkljivosti in poskušajo izboljšati, oziroma pospešiti postopke. Uvedene so nekatere možnosti, ki v insolvenčnih postopkih olajšajo preživetje on zagon zdravih jeder podjetij.

USTANOVITEV, DELOVANJE IN DAVČNI VIDIKI POSLOVNIH ENOT NEREZIDENTOV

10.5.2013

Tuje pravne osebe lahko v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost preko podružnice ali preko hčerinske družbe.

SPODBUDE PO NOVEM ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1)

6.6.2013

Spodbude delodajalcem in samozaposlenim osebam po novem ZDR-1 stopijo v veljavo z dnem 01.07.2013.

Arhiv

Objave iz leta: 2012
Objave iz leta: 2011
Objave iz leta: 2009