Finet

Finet d.o.o.

Finet je družinsko podjetje, ki ponuja računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje. Na slovenskem trgu smo prisotni in aktivni že od leta 1992. Zaradi specifične geografske lege in zaradi poznavanja hrvaške zakonodaje smo nekaj let zatem odprli še podjetje na Hrvaškem, kjer opravljamo enake storitve kot na slovenskem trgu le za hrvaška podjetja s pretežno slovensko lastninsko strukturo.

Skozi ta leta smo z vztrajnim delom pridobili krog poslovnih partnerjev, s katerimi smo ustvarili medsebojno povezanost in trdnost.

Z znanjem in izkušnjami, ki smo jih pridobili skozi vsa ta leta, lahko omogočimo strankam, da izboljšajo poslovanje in uporabijo svoj čas za uspešno vodenje svojih podjetij.

Aktualno

Spremembe stečajne zakonodaje (ZFPPIPP-E)

12.6.2013

Novo sprejete spremembe stečajne zakonodaje, ki veljajo od 15.06.2013, odpravljajo nekatere pomanjkljivosti in poskušajo izboljšati, oziroma pospešiti postopke. Uvedene so nekatere možnosti, ki v insolvenčnih postopkih olajšajo preživetje on zagon zdravih jeder podjetij.

USTANOVITEV, DELOVANJE IN DAVČNI VIDIKI POSLOVNIH ENOT NEREZIDENTOV

10.5.2013

Tuje pravne osebe lahko v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost preko podružnice ali preko hčerinske družbe.

SPODBUDE PO NOVEM ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1)

6.6.2013

Spodbude delodajalcem in samozaposlenim osebam po novem ZDR-1 stopijo v veljavo z dnem 01.07.2013.

Arhiv

Objave iz leta: 2012
Objave iz leta: 2011
Objave iz leta: 2009