Finet

Letno poročilo

V preteklem letu so se občutile, še bolj kot poprej, zaostrene konkurenčne razmere na trgu, kakor tudi inflacijski pritiski.

V tem letu smo še izboljšali odnose z obstoječimi poslovnimi partnerji.

Realizacija je bila višja kot leto poprej za dobro petino. To je v glavnem odsev povečane kakovosti storitev in dobre podpore našim strankam.

Precej časa smo posvetili urejanju poslovanja ter uskladitvi delovanja članov podjetja tako doma, kot tudi v tujini.

Naš cilj je, da v naslednjih petih letih dosežemo na podjetju odličnost in visoko kakovost, uspešno rast in dvig splošnega znanja.

Strateški cilji

Širitev poslovanja in doseganje čim večjega tržnega deleža na mednarodnem trgu.

S ponudbo konkurenčnih in kakovostnih storitev ter produktov povečati ugled podjetja.

Povečanje dobička, kar bi dosegli z visoko kakovostjo opravljenih storitev in z izkoriščanjem in razvijanjem konkurenčnih prednosti.

Aktualno

Spremembe stečajne zakonodaje (ZFPPIPP-E)

12.6.2013

Novo sprejete spremembe stečajne zakonodaje, ki veljajo od 15.06.2013, odpravljajo nekatere pomanjkljivosti in poskušajo izboljšati, oziroma pospešiti postopke. Uvedene so nekatere možnosti, ki v insolvenčnih postopkih olajšajo preživetje on zagon zdravih jeder podjetij.

USTANOVITEV, DELOVANJE IN DAVČNI VIDIKI POSLOVNIH ENOT NEREZIDENTOV

10.5.2013

Tuje pravne osebe lahko v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost preko podružnice ali preko hčerinske družbe.

SPODBUDE PO NOVEM ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1)

6.6.2013

Spodbude delodajalcem in samozaposlenim osebam po novem ZDR-1 stopijo v veljavo z dnem 01.07.2013.

Arhiv

Objave iz leta: 2012
Objave iz leta: 2011
Objave iz leta: 2009