Finet

Skrb za podjetje in okolje

Skrb za zaposlene

»Aktiven kolektiv je zdrav kolektiv«

To je naš moto in v podjetju spodbujamo zdrav, kakovosten in dejaven način preživljanja prostega časa.

Velik poudarek dajemo na izvedbo Team building programov, katere si oblikujemo po naši meri, izvajamo pa jih z različnimi izvajalci glede na vsebino. V v preteklih letih je bil v okviru omenjenega programa poudarek za »Razvoj prijateljske sproščene klime, tako da člani kolektiva drug drugega sprejemajo in zagotavljajo medsebojno enakopravnost.«

V prihodnjem letu bo poudarek na ključni timski kompentenci – »Kako iz posameznikov z različnimi cilji, željami in sposobnostmi ustvariti močan in medsebojno povezan tim.«

Odgovornost do družbene skupnosti

Športnim, kulturnim in humanitarnim ustanovam doniramo določena sredstva, jim pomagamo pri njihovem delu in tako skušamo vplivati na dobro skupnosti, v kateri živimo.

Odgovornost do narave

Sedež našega podjetja in poslovni prostori so v Parku Kolpa. Zavedamo se neprecenljive vrednosti tega bisera narave in zato aktivno sodelujemo pri ohranjanju ekološko neokrnjene okolice našega poslovnega okolja in širše.

Aktualno

Spremembe stečajne zakonodaje (ZFPPIPP-E)

12.6.2013

Novo sprejete spremembe stečajne zakonodaje, ki veljajo od 15.06.2013, odpravljajo nekatere pomanjkljivosti in poskušajo izboljšati, oziroma pospešiti postopke. Uvedene so nekatere možnosti, ki v insolvenčnih postopkih olajšajo preživetje on zagon zdravih jeder podjetij.

USTANOVITEV, DELOVANJE IN DAVČNI VIDIKI POSLOVNIH ENOT NEREZIDENTOV

10.5.2013

Tuje pravne osebe lahko v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost preko podružnice ali preko hčerinske družbe.

SPODBUDE PO NOVEM ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1)

6.6.2013

Spodbude delodajalcem in samozaposlenim osebam po novem ZDR-1 stopijo v veljavo z dnem 01.07.2013.

Arhiv

Objave iz leta: 2012
Objave iz leta: 2011
Objave iz leta: 2009