Finet

Skrb za podjetje in okolje

Skrb za zaposlene

»Aktiven kolektiv je zdrav kolektiv«

To je naš moto in v podjetju spodbujamo zdrav, kakovosten in dejaven način preživljanja prostega časa.

Velik poudarek dajemo na izvedbo Team building programov, katere si oblikujemo po naši meri, izvajamo pa jih z različnimi izvajalci glede na vsebino. V v preteklih letih je bil v okviru omenjenega programa poudarek za »Razvoj prijateljske sproščene klime, tako da člani kolektiva drug drugega sprejemajo in zagotavljajo medsebojno enakopravnost.«

V prihodnjem letu bo poudarek na ključni timski kompentenci – »Kako iz posameznikov z različnimi cilji, željami in sposobnostmi ustvariti močan in medsebojno povezan tim.«

Odgovornost do družbene skupnosti

Športnim, kulturnim in humanitarnim ustanovam doniramo določena sredstva, jim pomagamo pri njihovem delu in tako skušamo vplivati na dobro skupnosti, v kateri živimo.

Odgovornost do narave

Sedež našega podjetja in poslovni prostori so v Parku Kolpa. Zavedamo se neprecenljive vrednosti tega bisera narave in zato aktivno sodelujemo pri ohranjanju ekološko neokrnjene okolice našega poslovnega okolja in širše.