Finet

Letno poročilo

V preteklem letu so se občutile, še bolj kot poprej, zaostrene konkurenčne razmere na trgu, kakor tudi inflacijski pritiski.

V tem letu smo še izboljšali odnose z obstoječimi poslovnimi partnerji.

Realizacija je bila višja kot leto poprej za dobro petino. To je v glavnem odsev povečane kakovosti storitev in dobre podpore našim strankam.

Precej časa smo posvetili urejanju poslovanja ter uskladitvi delovanja članov podjetja tako doma, kot tudi v tujini.

Naš cilj je, da v naslednjih petih letih dosežemo na podjetju odličnost in visoko kakovost, uspešno rast in dvig splošnega znanja.

Strateški cilji

Širitev poslovanja in doseganje čim večjega tržnega deleža na mednarodnem trgu.

S ponudbo konkurenčnih in kakovostnih storitev ter produktov povečati ugled podjetja.

Povečanje dobička, kar bi dosegli z visoko kakovostjo opravljenih storitev in z izkoriščanjem in razvijanjem konkurenčnih prednosti.