Finet

Zaposleni - kontakt

Zalka Bosanac, direktorica
tel: 07-3646-604
e-mail: zalka@finet.si

Katarina Bosanac, vodja računovodskega servisa
tel: 07-3646-602
e-mail: katarina@finet.si

Margareta Kasun, računovodja
tel: 07-3646-600
e-mail: margareta@finet.si

Zdenko Bosanac, računovodja
tel: 07-3646-606
e-mail: zdenko@finet.si

Borut Bosanac, računovodja
tel: 07-3646-605
e-mail: borut@finet.si

Marjetka Špehar, računovodja
tel: 07-3646-601
e-mail: marjetka@finet.si

Aktualno

Spremembe stečajne zakonodaje (ZFPPIPP-E)

12.6.2013

Novo sprejete spremembe stečajne zakonodaje, ki veljajo od 15.06.2013, odpravljajo nekatere pomanjkljivosti in poskušajo izboljšati, oziroma pospešiti postopke. Uvedene so nekatere možnosti, ki v insolvenčnih postopkih olajšajo preživetje on zagon zdravih jeder podjetij.

USTANOVITEV, DELOVANJE IN DAVČNI VIDIKI POSLOVNIH ENOT NEREZIDENTOV

10.5.2013

Tuje pravne osebe lahko v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost preko podružnice ali preko hčerinske družbe.

SPODBUDE PO NOVEM ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1)

6.6.2013

Spodbude delodajalcem in samozaposlenim osebam po novem ZDR-1 stopijo v veljavo z dnem 01.07.2013.

Arhiv

Objave iz leta: 2012
Objave iz leta: 2011
Objave iz leta: 2009