Finet

Zaposleni - kontakt

Zalka Bosanac, direktorica
tel: 07-3646-604
e-mail: zalka@finet.si

Katarina Bosanac, vodja računovodskega servisa
tel: 07-3646-602
e-mail: katarina@finet.si

Margareta Kasun, računovodja
tel: 07-3646-600
e-mail: margareta@finet.si

Borut Bosanac, računovodja
tel: 07-3646-605
e-mail: borut@finet.si

Mirjana Rožman, računovodja
tel: 07-3646-601
e-mail: finet@finet.si 

Marija BANJAVČIĆ, računovodja
tel: 07-3646-603
e-mail: final@final-bosanci.hr