Finet

Ukrepi družbe ob spremembi davčne zakonodaje

Svetovna finančna kriza se je izkazala kot nova priložnost za članice Evropske unije (UE), ki so lahko znova prikazale svojo raznolikost in individualnost. DDV se je izkazal kot zanesljiv in bistven vir prihodkov državnega proračuna. Ravno tako je DDV eden izmed najbolj uporabnih inštrumentov ekonomske politike na državni ravni. Obdobje v katerem se države članice soočajo s posledicami finančne krize je večino držav privedlo do razpotja:

  • povečati davčno breme
    Z zvišanjem davčnih stopenj ali omejitvijo obsega znižanih stopenj, države pridobijo dodatne prihodke, s katerimi si pomagajo zmanjšati proračunski primanjkljaj. Na ta način pridobijo sredstva, ki jih potrebujejo za vzdrževanje državnega aparata in subvencioniranje gospodarskih subjektov.

ali

  • zmanjšati davčno obremenitev
    S tem ukrepom spodbujajo potrošnjo potrošnikov in blagodejno stimulirajo gospodarstvo.

Ukrepa se med seboj izključujeta, zato je bistveno izbrati pravi ukrep ob pravem času. Večina držav se raje odloča za prilagoditev davčne stopnje, kot pa povečanje obdavčitev z davkom od dohodkov. Države lahko DDV stopnjo prilagodijo skoraj nemudoma, medtem ko bi učinek davka od dohodkov izkoristile šele naslednje koledarsko leto.

Ob vsaki spremembi davčne zakonodaje večino bremena povezanega s prilagajanjem na novi sistem ali njegove spremembe nosi davčni zavezanec. Poleg stroškov povezanih s prilagajanjem državne administracije na nove ukrepe, nastane največ stroškov zaradi prilagajanja in razvoja računalniških računovodskih sistemov, izobraževanja prodajnikov, nabavnikov, računovodij in finančnih direktorjev. Ravno tako prinaša veliko stroškov reorganizacija poslovanja družb in njihove prilagoditve novemu davčnemu sistemu.

V preteklosti se je davčno načrtovanje obravnavalo kot ena izmed podpornih funkcij, danes pa je postalo DDV načrtovanje in optimiziranje pomembno za uspešnost poslovanja. Indirektni davki nudijo veliko priložnosti za davčne prihranke in hkrati predstavljajo veliko tveganje za nepripravljena podjetja.

Podjetja naj natančno preučijo svoj položaj v obdobju recesije in v spremenjenih sistemih indirektne obdavčitve. Le na tak način se bodo lahko pravočasno prilagodila in zaznala nove priložnosti.

Povzela: Marjetka Juršinič

« Nazaj