Finet

Aktualno

Poslovanje podružnice tuje družbe v Sloveniji z vidika davčnega poslovanja

5.11.2012

Tuje pravne osebe lahko v Sloveniji poslujejo preko podružnice ali preko hčerinske družbe. Podružnica v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), ni samostojna pravna oseba ampak del pravne osebe, ki je upravičen nastopati v imenu in za račun matične družbe in kot taka ni nosilka pravic in obveznosti.

Poglavitne spremembe v ZdoH in ZDDPO v letih 2012/2013

31.5.2012

Poglavitne spremembe v obeh zakonih, katere so odraz ekonomske in gospodarske krize. V veljavo stopajo delno že letos, nekatere pa naslednje leto.

Arhiv

Objave iz leta: 2011
Objave iz leta: 2009
Aktualne objave

Aktualno

Spremembe stečajne zakonodaje (ZFPPIPP-E)

12.6.2013

Novo sprejete spremembe stečajne zakonodaje, ki veljajo od 15.06.2013, odpravljajo nekatere pomanjkljivosti in poskušajo izboljšati, oziroma pospešiti postopke. Uvedene so nekatere možnosti, ki v insolvenčnih postopkih olajšajo preživetje on zagon zdravih jeder podjetij.

USTANOVITEV, DELOVANJE IN DAVČNI VIDIKI POSLOVNIH ENOT NEREZIDENTOV

10.5.2013

Tuje pravne osebe lahko v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost preko podružnice ali preko hčerinske družbe.

SPODBUDE PO NOVEM ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1)

6.6.2013

Spodbude delodajalcem in samozaposlenim osebam po novem ZDR-1 stopijo v veljavo z dnem 01.07.2013.

Arhiv

Objave iz leta: 2012
Objave iz leta: 2011
Objave iz leta: 2009