Finet

Aktualno

Predlagane spremembe na področju davkov

1.9.2011

Fiskalni svet prav tako predlaga uvedbo minimalnega davka od dohodkov pravnih oseb oziroma minimalni korporacijski davek. Na podlagi tega predloga bi morala podjetja, ki ne izkazujejo pozitivnega poslovnega izida plačati vsaj minimalni davek od dohodkov pravnih oseb.

Blagajniško poslovanje

1.9.2011

Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu je s 1.1.2010 prenehal veljati, ministrstvo pa novega predpisa ni sprejelo, kar pomeni, da imetniku transakcijskega računa (TRR) gotovine, ki presega blagajniški maksimum ni več treba položiti na TRR. Kljub temu pa je potrebno na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) voditi evidenco blagajniškega poslovanja.

Zavarovanje poslovodij družbenikov od leta 2011 naprej

1.9.2011

Poslovodje družbeniki večosebnih družb, ki niso v delovnem razmerju, temveč se zavarujejo kot poslovodje družbeniki na podlagi 040, se od leta 2011 ne zavarujejo več za brezposelnost. Zavarovanju za brezposelnost je namenjena nova zavarovalna podlaga 112, po kateri se zavarujejo le poslovodne osebe v enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo.

Arhiv

Objave iz leta: 2013
Objave iz leta: 2012
Objave iz leta: 2009
Aktualne objave