Finet

Aktualno

Poslovna darila in davki

7.12.2009

December je mesec, ko vsi več ali manj razmišljamo o nakupu daril za svoje poslovne partnerje, sodelavce in zaposlene. Nakup daril je potrebno obravnavat z vidika davčne zakonodaje. Z davčnega vidika je pomembno kako se darila obravnavajo pri tistemu, ki darila daruje in tistemu, ki darila prejema.

Ukrepi družbe ob spremembi davčne zakonodaje

1.12.2009

Svetovna finančna kriza se je izkazala kot nova priložnost za članice Evropske unije (UE), ki so lahko znova prikazale svojo raznolikost in individualnost. DDV se je izkazal kot zanesljiv in bistven vir prihodkov državnega proračuna. Ravno tako je DDV eden izmed najbolj uporabnih inštrumentov ekonomske politike na državni ravni. Obdobje v katerem se države članice soočajo s posledicami finančne krize je večino držav privedlo do razpotja:

Vabilo na Podjetniški Forum Finet 2009

17.9.2009

Vabimo Vas, da se udeležite Podjetniškega Foruma. Za več informacij si prenesite vabilo.

Sodelovanje z VDC (enota Vinica)

17.9.2009

Z VDC enota Vinica sodeluje naše podjetje že od njihove ustanovitve. Izdelujejo nam naša reprezentančna darila, katera so lična in oblikovno zanimiva.

Razstava likovnih del akademskega slikarja Jureta Cihlaře

17.9.2009

Seznam razstavljenih del na Finetu in predstavitev slikarja Jureta Cihlaře.

Posebnosti koncernskih združitev

16.9.2009

Obstaja več vrst koncernskih združitev, pri čemer so posebej aktualne vertikalne združitve, ko si družba, ki ima delež v drugi družbi, to družbo pripoji. Primer je pripojitev hčerinske družbe k matični ali pripojitev matične družbe k hčerkinski.

Družbeno odgovorno podjetništvo (DOP)

16.9.2009

Družbeno odgovorno podjetništvo pomeni, da zadovoljujemo potrošnikove potrebe ob sočasni skrbi za zaposlene, dobavitelje in skupnost okrog nas. To seveda ni nekaj novega - veliko podjetij že od nekdaj skrbi za svoje zaposlene, se povezuje s skupnostjo, kjer delujejo, ali pa so dejavna na področju varovanja okolja. Vendar pa se družbeno odgovorno podjetništvo, kot izraz za skupek aktivnosti za zagotavljanje ekonomske uspešnosti podjetja z vključitvijo družbenih in okoljskih dejavnikov v poslovne aktivnosti, pri nas šele pričenja uveljavljati.

Zahteve podjetništva in obrti v Sloveniji v letu 2009

15.9.2009

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je s svojimi zahtevami spodbujevalec oblikovanja primernega poslovnega okolja. Zbira informacije o vplivu krize na poslovanje obrtnikov in malih podjetnikovin na tej osnovi pripravlja predloge ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov krize.

Izogibanje dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in Hrvaško

15.9.2009

Da bi se države izognile dvojnemu obdavčevanju so nekatere sklenile medsebojne sporazume o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. V tem povzetku bo govora le o Sporazumu med Slovenijo in Hrvaško, kateri se uporablja od 1.januarja 2006.

Ukrepi družbe ob spremembi davčne zakonodaje

15.9.2009

Svetovna finančna kriza se je izkazala kot nova priložnost za članice Evropske unije (UE), ki so lahko znova prikazale svojo raznolikost in individualnost. DDV se je izkazal kot zanesljiv in bistven vir prihodkov državnega proračuna. Ravno tako je DDV eden izmed najbolj uporabnih inštrumentov ekonomske politike na državni ravni.

Kdaj se predvideva konec recesije?

15.9.2009

Napovedi Mednarodnega denarnega sklada, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Svetovne banke in Evropske komisije glede gospodarskega položaja so pesimistične. Te mednarodne organizacije predvidevajo v letu 2009 negativno rast bruto domačega proizvoda (BDP) v svetu. Globalni BDP bo upadel prvič po 60-ih letih.

Arhiv

Objave iz leta: 2013
Objave iz leta: 2012
Objave iz leta: 2011
Aktualne objave