Finet

Aktualno

SPODBUDE PO NOVEM ZAKONU O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1)

6.6.2013

SPODBUDE DELODAJALCEM

Za delavce, ki so dopolnili 60 let, bo država krila 30% prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  Za delavce, ki bodo do leta 2018 izpolnili starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, pa 50 % prispevka delodajalca.

Delodajalec, ki bo prvič za nedoločen čas zaposlil osebo mlajšo od 26 let ali mater, ki skrbi za otroka do tretjega leta starosti in bo neprekinjeno pri njem zaposlena vsaj dve leti, bo za prvo leto lahko zahteval vračilo 50 % prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za drugo leto pa 30 %. 

Omenjeni spodbudi za delodajalce se bosta začeli izvajati 1.7.2013.
 
SAMOZAPOSLENE OSEBE

Samostojnim podjetnikom, ki bojo registrirali svojo dejavnost po 01.07.2013 se prizna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 50 % za prvo leto, in 30 % za drugo leto poslovanja. Pogoj je, da svojo dejavnost neprekinjeno opravlja vsaj dve leti.