Finet

Aktualno

Spremembe stečajne zakonodaje (ZFPPIPP-E)

12.6.2013

Spremembe stečajne zakonodaje (ZFPPIPP-E)

 

Prezadolženost podjetij, tudi takih, ki posle še imajo, je ena od ključnih težav slovenskega gospodarstva.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP predvideva  tri oblike finančne reorganizacije oziroma finančnega prestrukturiranja:

 • STEČAJ kot skrajna oblika,ki poteka preko sodišča,
 • PRISILNA PORAVNAVA, ki ravno tako poteka preko sodišča,
 • PROSTOVOLJNO FINANČNO REORGANIZIRANJE  kot zunajsodna poravnava med dolžnikom in upnikom, ki pri upniku poteka v različnih oblikah in to kot:
 1.  ODPIS DOLG
 2.  KONVERZIJA DOLGA V KAPITAL, ko dolžnik ni sposoben odplačati terjatve oziroma vrniti posojila, se v praksi poleg odpisa pojavlja pretvorba terjatve ali posojila v LASTNIŠKI DELEŽ.

 

Novo sprejete spremembe stečajne zakonodaje, ki veljajo od 15.06.2013, odpravljajo nekatere pomanjkljivosti in poskušajo izboljšati, oziroma pospešiti postopke. Uvedene so nekatere možnosti, ki v insolvenčnih postopkih olajšajo preživetje on zagon zdravih jeder podjetij.

Glavne spremembe so:

 • Po novem je podjetje insolventno, če ima 60 dni neprekinjeno blokiran račun račun ali če ima blokiranega 60 dni prekinjeno v 90 dneh.
 • Upniki lahko razrešijo stečajnega upravitelja zaradi izgube nezaupanja (brez obraložitve).
 • Podjetje, ki zase vloži stečaj, je oproščeno predujma 3.000 €. Plačilo so oproščeni tudi delavci, ki stečaj vlagajo zaradi neizplačanih plač.
 • V prisilni poravnavi je sprejeta nova dinamika plačil, tako da se vsako leto poplača četrtina zneska.
 • Prisilna poravnava je mogoča tudi s konverzijo dolga v kapital. Ni več obvezne kvote poravnave v denarju.
 • Uvedena je t.i. enostavna prisilna poravnava za mikro podjetja in samostojne podjetnike, katera se izvede pri notarju.
 • Ločitveni upniki lahko v določenih primerih glasujejo v prisilni poravnavi, tudi o konverziji v kapital.
 • Upravitelja prisilne poravnave bo sodišče imenovale tisti dan, ko bo vložena zahteva, ne šele, ko bo predlog popoln.
 • Na dražbah prodano blago premoženje v stečajni masi je lahko prodano tudi pod izklicno ceno.